About us

De Young Feminist Ambassadors is een netwerk voor jonge activistische feministen in Nederland die zich inzetten voor een gelijkwaardigere samenleving. We zijn vorig jaar opgericht naar aanleiding van het eerste Young Feminist Weekend (2019) in Nederland. Tijdens dit weekend voelden we ons geïnspireerd door ieder zijn verhaal, inzet en geloof in een eerlijkere wereld en onstond het idee om netwerk voor jonge feminsten op te zetten. Naast dat we de mogelijkheid willen creëren om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen en met elkaar te verbinden op thema’s en onderwerpen die we belangrijk vinden, willen we ook dat de stem van jonge feministen in Nederland meer gehoord wordt. Dit doen we onder andere door onze samenwerking als ambassadeurs met de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).

Adrienne Maree Brown

“The idea of interdependence is that we can meet each other’s needs in a variety of ways, that we can truly lean on others and they can lean on us. It means we have to decentralize our idea of where solutions and decisions happen, where ideas come from.”

Rosa Luxemburg

“We will be victorious if we have not forgotten how to learn.”

Bell Hooks

“Love is a combination of care, commitment, knowledge, responsibility, respect and trust.”